TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vzdělávání a uplatnitelnost kreativní třídy na trhu práce - Kreativní třída a vzdělávání aneb inspirujme se příklady

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vzdělávání a uplatnitelnost kreativní třídy na trhu práce - Kreativní třída a vzdělávání aneb inspirujme se příklady cs
dc.title Education and employability of the creative class in the labor market - creative class and education, or Let us be inspired examples en
dc.contributor.author Soukalová, Radomila
dc.relation.ispartof Kreativní třída: talent vs. bohatství
dc.identifier.isbn 978-80-87500-48-4
dc.date.issued 2014
dc.citation.spage 24
dc.citation.epage 38
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBum
dc.subject creative class en
dc.subject the labor market en
dc.subject inspiration in the examples en
dc.subject the region's history en
dc.subject employability en
dc.subject education en
dc.description.abstract Kapitola obsahově navazuje na problematiku předcházející kapitoly a v kontextu historie ukazuje vliv kreativity na rozvoj regionu a také poukazuje na současný význam kreativity ve vzdělávání. Pro čtenáře bude jistě atraktivní příběh designu autorské knihy Artbook Pavla Coufalíka, kterým Radomila Soukalová ukazuje na praktické výsledky vzdělávacího procesu cs
dc.description.abstract This chapter follows the issues of cultural educational systems and impact of creativity on development of the region within the context of history. Furthermore, it highlights the current importance of creativity in education. The story of Tomáš Coufalík and his Artbook is presented as an interesting example of educational process. en
utb.faculty Faculty of Multimedia Communications
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005872
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28130/14:43872157!RIV15-MSM-28130___
utb.identifier.obdid 43872469
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:15Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:15Z
dc.description.sponsorship S
dc.format.extent 99
utb.identifier.nkp 6601832
utb.contributor.internalauthor Soukalová, Radomila
riv.obor AL
utb.fulltext.affiliation Radomila Soukalová
utb.fulltext.dates -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record