TBU Publications
Repository of TBU Publications

Luminiscenční metody

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Luminiscenční metody cs
dc.title Luminescence methods en
dc.contributor.author Kubáň, Vlastimil
dc.relation.ispartof Analýza organických látek
dc.identifier.isbn 978-80-260-7085-6
dc.date.issued 2014
dc.citation.spage 244
dc.citation.epage 247
dc.event.location Český Těšín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher 2-Theta ASE
dc.subject applications en
dc.subject phosphorescence en
dc.subject fluorescence en
dc.subject theory en
dc.subject instrumental methods en
dc.subject organic analysis en
dc.description.abstract Kniha je určena chemikům, zabývajícím se analýzou v praxi, ale také studentům a pracovníkům universit a výzkumných ústavů. Poskytuje ucelený přehled o současném stavu a možnostech analytické chemie organických látek. Pozornost je věnována nejdůležitějším instrumentálním metodám separačním, spektrálním, elektrochemickým, elektro-separačním a jejich modifikacím a kombinacím, od teoretických základů, přes instrumentaci a metodiku až po praktické aplikace. Přínosem pro praxi jsou příklady analýz určitých skupin látek, které jsou řešeny podrobně, včetně konkrétních postupů s využitím praktických zkušeností autorů. Závěrečná kapitola se zabývá aplikacemi metod analýzy organických látek v některých oborech . v kontrole životního prostředí, v průmyslu, v klinických laboratořích a laboratořích některých státních organizací a orgánů. Dokumentuje na příkladech úkoly laboratoří různého zaměření a řešením těchto úkolů. cs
dc.description.abstract The chapter presents definition and basic quantitative characteristics of the luminescence and basic types of luminescence (fluorescence, phosphorescence, delayed fluorescence). It describes the basic theoretical aspects of physical principles of fluorescence and phosphorescence (Stokes law, Jablonski diagram, radiation and non-radiation transitions). It describes of fluorescence of organic molecules (mirror symmetry of absorption and emission band, the influence of environment on spectra). Experimental equipment (basic parts of instrument i.e. sources of energy, monochromator, detector), methods of fluorescence/phosphorescence spectra measurement and their correction are also presented. Applications of the luminescence in clinical, forensic, environmental and other areas are shortly described. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005850
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/14:43872635!RIV15-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43873025
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:11Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:11Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 430
utb.identifier.nkp 6387747
utb.contributor.internalauthor Kubáň, Vlastimil
riv.obor CB
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record