Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Prediction accuracy measurements as a fitness function for software effort estimation

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
URBÁNEK, Tomáš, Zdenka PROKOPOVÁ, Radek ŠILHAVÝ a Veronika VESELÁ. Prediction accuracy measurements as a fitness function for software effort estimation. SpringerPlus [online]. 2015, vol. 4, iss. 1, s. 1-17. [cit. 2022-11-29]. ISSN 2193-1801. Dostupné z: http://springerplus.springeropen.com/articles/10.1186/s40064-015-1555-9.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported