Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Analysis of the Teacher's Work with Ill Children

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
MORAVČÍKOVÁ, Dagmar a Petr SNOPEK. Analysis of the Teacher's Work with Ill Children. In: International Conference on Health and Health Psychology (ICH&HPSY) [online]. Kyrenia: Future Academy, 2015, s. 84-88. ISSN 2357-1330.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International