Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Using Simulink in simulation of dynamic behaviour of nonlinear process

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
VOJTĚŠEK, Jiří a Petr DOSTÁL. Using Simulink in simulation of dynamic behaviour of nonlinear process. In: Advances in Intelligent Systems and Computing [online]. online: Springer Verlag, 2015, s. 285-298. [cit. 2020-10-27]. ISSN 2194-5357. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-18503-3_28.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články