Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Nutrition recommendation for regional F&B managers in high schools based on case study of the Czech Republic

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
VELICHOVÁ, Helena, Eva LUKÁŠKOVÁ, Kateřina PITROVÁ, František BUŇKA a Jakub TROJAN. Nutrition recommendation for regional F&B managers in high schools based on case study of the Czech Republic. In: Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, Vol I-VV [online]. Amsterdam: International Business Information Management Association, IBIMA, 2015, s. 2990-3002. [cit. 2021-10-21]. Dostupné z: http://ibima.org/accepted-paper/nutrition-recommendation-regional-fb-managers-high-schools-based-case-study-czech-republic/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články