Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Structure, solvent, and relativistic effects on the NMR chemical shifts in square-planar transition-metal complexes: assessment of DFT approaches

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
VÍCHA, Jan, Jan NOVOTNÝ, Michal STRAKA, Michal REPISKY, Kenneth RUUD, Stanislav KOMOROVSKY a Radek MAREK. Structure, solvent, and relativistic effects on the NMR chemical shifts in square-planar transition-metal complexes: assessment of DFT approaches. Physical Chemistry Chemical Physics [online]. 2015, vol. 17, iss. 38, s. 24944-24955. [cit. 2021-07-24]. ISSN 1463-9076. Dostupné z: http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2015/CP/C5CP04214C#!divAbstract.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported