Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The observation of a conductivity threshold on the electrorheological effect of p-phenylenediamine oxidized with p-benzoquinone

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PLACHÝ, Tomáš, Michal SEDLAČÍK, Vladimír PAVLÍNEK a Jaroslav STEJSKAL. The observation of a conductivity threshold on the electrorheological effect of p-phenylenediamine oxidized with p-benzoquinone. Journal of Materials Chemistry C [online]. 2015, vol. 3, iss. 38, s. 9973-9980. [cit. 2023-03-31]. ISSN 2050-7534. Dostupné z: http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2015/TC/C5TC02119G#!divAbstract.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported