Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Robust stability of fractional order time-delay control systems: A graphical approach

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MATUŠŮ, Radek a Roman PROKOP. Robust stability of fractional order time-delay control systems: A graphical approach. Mathematical Problems in Engineering [online]. 2015 [cit. 2024-05-24]. ISSN 1024-123X. Dostupné z: http://www.hindawi.com/journals/mpe/2015/847210/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported