Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The degree of grammaticalization of gotta, gonna, wanna and better: A corpus study

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MACHOVÁ, Dagmar. The degree of grammaticalization of gotta, gonna, wanna and better: A corpus study. Topics in Linguistics [online]. 2015, vol. 15, iss. 1 [cit. 2024-07-15]. ISSN 1337-7590. Dostupné z: http://www.degruyter.com/view/j/topling.2015.15.issue-1/topling-2015-0005/topling-2015-0005.xml.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported