Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
TOMÁŠEK, Pavel. Optimization of FSS filters. International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing [online]. 2014, vol. 8, s. 594-599. [cit. 2023-06-05]. ISSN 1998-4464. Dostupné z: http://naun.org/cms.action?id=7621.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články