TBU Publications
Repository of TBU Publications

Optimalizovaný způsob předúpravy kyselých odpadních tuků a olejů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Optimalizovaný způsob předúpravy kyselých odpadních tuků a olejů cs
dc.title Optimized method of acid waste fat and oil preliminary treatment en
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Pecha, Jiří
dc.contributor.author Vašek, Vladimír
dc.type patent
dc.language.iso cs
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1548122&lan=cs
dc.description.abstract Optimalizovaný způsob spočívá v extrakci mastných kyselin alkoholickými alkalickými roztoky, při čemž jako alkálie se použije alespoň jedna látka ze skupiny zahrnující těkavé organické báze, kvarterní amoniové zásady a bezvodý amoniak. Jako těkavá organická báze může být s výhodou použit alespoň jeden alkylamin s teplotou varu nepřevyšující 200 °C, jako kvarterní amoniová zásada pak alespoň jeden tetraalkylammonium hydroxid, zejména tetramethylammonium hydroxid. Z hlediska průběhu procesu předúpravy je výhodný postup, při němž se po oddestilování přebytečného alkoholu z extraktu amoniová sůl odvodní při teplotě v rozmezí 180 až 220 °C a vzniklý amid se přemění na požadovaný ester mastné kyseliny, nejčastěji methyl-, ethyl- či butylalkoholem v přítomnosti koncentrované kyseliny sírové nebo fosforečné. cs
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005442
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:30Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:30Z
utb.identifier.upv1 2010-534
utb.identifier.mpt C 11 B 3/00, B 01 D 11/00, B 09 B 3/00
utb.date.registered 2010-07-02
utb.patent.type A3
utb.patent.state Public application
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
utb.contributor.internalauthor Pecha, Jiří
utb.contributor.internalauthor Vašek, Vladimír
utb.date.registration-published 2012-01-18
Find Full text

Files in this item

Show simple item record