TBU Publications
Repository of TBU Publications

Optimalizovaný způsob předúpravy kyselých odpadních tuků a olejů

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace patentu:
KOLOMAZNÍK, Karel, Jiří PECHA a Vladimír VAŠEK. Optimalizovaný způsob předúpravy kyselých odpadních tuků a olejů. IPC: . Česká republika. Patentový spis, CZ 2010-534 A3. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1548122&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles