TBU Publications
Repository of TBU Publications

Způsob výroby integrálních dílců na bázi lehčeného polystyrenu se zabudovanými funkčními a/nebo ozdobnými prvky

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Způsob výroby integrálních dílců na bázi lehčeného polystyrenu se zabudovanými funkčními a/nebo ozdobnými prvky cs
dc.title Process for producing integral parts based on expanded polystyrene with built-in functional and/or decorative elements en
dc.contributor.author Briš, Petr
dc.contributor.author Kuběna, Jiří
dc.type patent
dc.language.iso cs
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1783902&lan=cs
dc.description.abstract Způsob výroby integrálních dílců na bázi lehčeného polystyrenu spočívá v tom, že při výrobě báze z předpěněných perliček z lehčeného polystyrenu se do formy umístí funkční a/nebo ozdobné prvky, jejichž kontaktní plocha umístěná uvnitř formy se předem opatří nánosem z kapalného prepolymeru na bázi polyester nebo polyetéruretanů, kopolymerů butadienu a styrénu, butadienu a akrylonitrilu, případně z dalších monomerů zakončených NCO skupinou o obsahu 0,7 až 3,0 hmotn. dílů, nejlépe 1,2 až 2,2 hmotn. dílů na 100 hmotn. dílů prepolymeru, na takto připravený polotovar se působí vodou ze syté vodní páry, čímž se z předpěněných perliček vytvoří báze z lehčeného polystyrenu a současně se působením vody na koncové NCO skupiny nánosu kapalného prepolymeru vytvoří na rozhraní báze a funkčního a/nebo ozdobného prvku pevný polymer. Tato technologie umožňuje spojování bloku na bázi lehčeného polystyrénu s dílci v podobě obvodových stěn na bázi deskových materiálů, elektroinstalačních příp. vodoinstalačních trubek, výztužných materiálů v podobě trubek, drátů, síťovin apod., tapet nebo fólií sloužících jako povrchová úprava případných dalších funkčních dílců, které budou důležité pro uplatnitelnost integrálního dílce v praxi. cs
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005431
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:29Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:29Z
utb.identifier.upv1 2012-120
utb.identifier.mpt B 29 C 44/44, B 29 C 44/12, B 29 C 44/04, B 32 B 3/14, B 32 B 3/22, C 08 J 9/22
utb.date.registered 2012-02-20
utb.patent.type A3
utb.patent.state Public application
utb.contributor.internalauthor Briš, Petr
utb.contributor.internalauthor Kuběna, Jiří
utb.date.registration-published 2013-08-28
Find Full text

Files in this item

Show simple item record