TBU Publications
Repository of TBU Publications

Elastomerní kompozit s vysokou efektivitou řízení tuhosti v magnetickém poli

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Elastomerní kompozit s vysokou efektivitou řízení tuhosti v magnetickém poli cs
dc.title Elastomeric composite with high efficiency of rigidity control in magnetic field en
dc.contributor.author Sedlačík, Michal
dc.contributor.author Mrlík, Miroslav
dc.contributor.author Pavlínek, Vladimír
dc.contributor.author Kľúčik, Peter
dc.date.issued 2014-04-07
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2090527&lan=cs
dc.description.abstract Elastomerní kompozit obsahuje kulovité modifikované magnetické železa o průměru 2 až 5 mikrometrů a obsahu Fe > 98 % hmotn. s tenkou povrchovou vrstvou polysiloxanu o tloušce 5 až 20nm, zastoupené v kompozitu v množství 5 až 40 % objemových, přičemž zbývající podíl je tvořen silikonovým elastomerem. cs
dc.description.abstract Elastomeric composite is based on globular particles of magnetic iron with diameter from 2 to 5 micrometers and content of Fe > 98 wt.% modified with thin shell layer of polysiloxane having the thickness from 5 to 20 nm. The content of modified magnetic particles in the composite is ranging from 5 to 40 vol.%, while the rest of the content is represented by silicone elastomer. en
utb.faculty Faculty of Technology
utb.faculty University Institute
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005352
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28610/14:43871294!RIV15-MSM-28610___
utb.identifier.obdid 43871500
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:04Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:04Z
utb.identifier.upv1 2013-28953
utb.identifier.upv2 26688
utb.identifier.mpt C 08 K 3/08, C 08 K 9/06, C 08 K 7/18, C 08 K 5/5415
utb.date.registered 2013-12-17
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Sedlačík, Michal
utb.contributor.internalauthor Mrlík, Miroslav
utb.contributor.internalauthor Pavlínek, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Kľúčik, Peter
utb.date.registration-published 2014-04-09
Find Full text

Files in this item

Show simple item record