TBU Publications
Repository of TBU Publications

Elastomerní kompozit s vysokou efektivitou řízení tuhosti v magnetickém poli

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
SEDLAČÍK, Michal, Miroslav MRLÍK, Vladimír PAVLÍNEK a Peter KĽÚČIK. Elastomerní kompozit s vysokou efektivitou řízení tuhosti v magnetickém poli. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2013-28953 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/28953.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles