TBU Publications
Repository of TBU Publications

Polymerní směs pro nízkoadhezní aplikace

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
STLOUKAL, Petr, Jiří KALOUS, Hynek ZÁDRAPA, Petr ZŮBEK a Lenka JELÍNKOVÁ. Polymerní směs pro nízkoadhezní aplikace. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2013-28995 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2093457&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles