TBU Publications
Repository of TBU Publications

Polymerní směs pro nízkoadhezní aplikace

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
STLOUKAL, Petr, Jiří KALOUS, Hynek ZÁDRAPA, Petr ZŮBEK a Lenka JELÍNKOVÁ. Polymerní směs pro nízkoadhezní aplikace. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2013-28995 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2093457&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles