TBU Publications
Repository of TBU Publications

Transparentní polymerní desky se zvýšenou otěruvzdorností

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
GRULICH, Ondřej, Petr ŠEDIVÝ, Miroslav MRLÍK, Magda RAFAJOVÁ, Tomáš SEDLÁČEK, Vladimír PAVLÍNEK a Aleš MRÁČEK. Transparentní polymerní desky se zvýšenou otěruvzdorností. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2013-29002 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/29002.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles