TBU Publications
Repository of TBU Publications

Transparentní polymerní desky se zvýšenou otěruvzdorností

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
GRULICH, Ondřej, Petr ŠEDIVÝ, Miroslav MRLÍK, Magda RAFAJOVÁ, Tomáš SEDLÁČEK, Vladimír PAVLÍNEK a Aleš MRÁČEK. Transparentní polymerní desky se zvýšenou otěruvzdorností. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2013-29002 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2093682&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles