TBU Publications
Repository of TBU Publications

Biomateriál na bázi hydrogelu citlivý na magnetické podněty

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
SAHA, Nabanita, Rushita SHAH, Tomáš SÁHA a Petr SÁHA. Biomateriál na bázi hydrogelu citlivý na magnetické podněty. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2014-29915 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10065900&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles