TBU Publications
Repository of TBU Publications

Nanomateriál pro řízené uvolňování chelatačních činidel

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
SLAVÍK, Roman, Markéta JULINOVÁ, Jarmila VILČÁKOVÁ a Martina VYORALOVÁ. Nanomateriál pro řízené uvolňování chelatačních činidel. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2014-30496 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/30496.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles