Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Nonlinear versus ordinary adaptive control of continuous stirred-tank reactor

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
VOJTĚŠEK, Jiří a Petr DOSTÁL. Nonlinear versus ordinary adaptive control of continuous stirred-tank reactor. Scientific World Journal [online]. 2015 [cit. 2023-02-03]. ISSN 2356-6140. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4539502/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported