Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Influence of strain on dynamic viscoelastic properties of swelled (H<inf>2</inf>O) and biomineralized (CaCO<inf>3</inf>) PVP-CMC hydrogels

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SHAH, Rushita, Nabanita SAHA, Takeshi KITANO a Petr SÁHA. Influence of strain on dynamic viscoelastic properties of swelled (H<inf>2</inf>O) and biomineralized (CaCO<inf>3</inf>) PVP-CMC hydrogels. Applied Rheology [online]. 2015, vol. 25, iss. 3, s. 23-32. [cit. 2020-08-13]. ISSN 1430-6395. Dostupné z: http://www.ar.ethz.ch/cgi-bin/AR/view?DOI=10.3933/ApplRheol-25-33979.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články