Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

MnO2 nanoflake/polyaniline nanorod hybrid nanostructures on graphene paper for high-performance flexible supercapacitor electrodes

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
LI, Huailong, Ying HE, Vladimír PAVLÍNEK, Qilin CHENG, Petr SÁHA a Chunzhong LI. MnO2 nanoflake/polyaniline nanorod hybrid nanostructures on graphene paper for high-performance flexible supercapacitor electrodes. Journal of Materials Chemistry A [online]. 2015, vol. 3, iss. 33, s. 17165-17171. [cit. 2024-06-19]. ISSN 2050-7488. Dostupné z: http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2015/TA/C5TA04008F#!divAbstract.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 3.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 3.0 International