Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Behavior of recycled material at higher temperature in compression test

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
ŠENKEŘÍK, Vojtěch, Michal STANĚK, David MAŇAS, Miroslav MAŇAS, Adam ŠKROBÁK a Jan NAVRÁTIL. Behavior of recycled material at higher temperature in compression test. In: Advanced Materials Research [online]. Incheon: Trans Tech Publications Ltd., 2014, s. 274-277. [cit. 2020-10-30]. ISSN 1022-6680. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMR.1025-1026.274.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články