Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Influence of recycled irradiated HDPE on mechanical behavior of LDPE/Hdpex blends

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
NAVRÁTIL, Jan, Miroslav MAŇAS, Michal STANĚK, David MAŇAS, Martin BEDNAŘÍK a Aleš MIZERA. Influence of recycled irradiated HDPE on mechanical behavior of LDPE/Hdpex blends. In: Advanced Materials Research [online]. Incheon: Trans Tech Publications Ltd., 2014, s. 265-269. [cit. 2024-06-18]. ISSN 1022-6680. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMR.1025-1026.265.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články