Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
SYSEL, Martin a Stanislav VITÁSEK. Hardware detection tool. In: Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium [online]. Zadar: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM, 2010, s. 203-204. [cit. 2021-07-30]. ISSN 1726-9679. Dostupné z: http://www.daaam.info/Downloads/Pdfs/proceedings/proceedings_2010/18485_Annals_1_head.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články