Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Optimization of poly-(methylphenylsilylene) specimens for cathodoluminescence measurement

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
SCHAUER, Petr, Stanislav NEŠPŮREK, František SCHAUER a Rudolf AUTRATA. Optimization of poly-(methylphenylsilylene) specimens for cathodoluminescence measurement. In: Microscopy and Microanalysis [online]. San Antonio, TX: 2003, s. 156-157. [cit. 2021-07-28]. ISSN 1431-9276. Dostupné z: http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=173765&fileId=S1431927603016180.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články