Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Modification of working electrode surface with carbon nanotubes as an electrochemical sensor for estimation of melting points of DNA

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
HUBÁLEK, Jaromír, Jan PRÁŠEK, Dalibor HÚSKA, Martin ADÁMEK, Ondřej JAŠEK, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Aleš HORNA a René KIZEK. Modification of working electrode surface with carbon nanotubes as an electrochemical sensor for estimation of melting points of DNA. In: Procedia Chemistry [online]. Lausanne: 2009, s. 1011-1014. [cit. 2024-05-30]. ISSN 1876-6196. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876619609002538.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported