Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Polyolefin/clay nanocomposites: Comparison of different types of fillers and using of mathematic model

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
KUBIŠOVÁ, Hana a Dagmar MĚŘÍNSKÁ. Polyolefin/clay nanocomposites: Comparison of different types of fillers and using of mathematic model. In: Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings [online]. Chicago, IL: 2009, s. 1096-1100. [cit. 2024-05-22]. Dostupné z: http://www.4spe.org/Resources/resource.aspx?ItemNumber=17091.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články