Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Mathematization of the death-moment determination process of laboratory biological material

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
IVANKA, Ján a Silvie BĚLAŠKOVÁ. Mathematization of the death-moment determination process of laboratory biological material. In: EAN 2011: 49th International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis [online]. Znojmo: Brno Univ. of Technology, 2011, s. 121-128.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články