Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Structure of high-pressure crystallized poly(1-butene)

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
BENÍČEK, Lubomír, Roman ČERMÁK a Jiří KALOUS. Structure of high-pressure crystallized poly(1-butene). In: Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings [online]. Boston, MA: 2011, s. 2320-2322. [cit. 2021-10-28]. Dostupné z: http://www.4spe.org/Resources/resource.aspx?ItemNumber=10256.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články