Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
PONICKÝ, Peter. Mechatronics and management. In: Proceedings of 14th International Conference on Mechatronics, MECHATRONIKA 2011 [online]. Trenčianske Teplice: 2011, s. 112-114.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články