Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
ZELINKA, Ivan, Lenka SKANDEROVÁ, Donald David DAVENDRA, Roman ŠENKEŘÍK a Zuzana KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ. Controlling complexity. In: AIP Conference Proceedings [online]. Kos: 2012, s. 654-657. ISSN 0094-243X.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články