Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Elliott waves classification via softcomputing

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
VOLNÁ, Eva, Martin KOTYRBA a Zuzana KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ. Elliott waves classification via softcomputing. In: MENDEL 2013 [online]. Brno: Brno University of Technology, 2013, s. 69-74. ISSN 1803-3814.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články