Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Magnetic Properties of ZnFe2O4 Nanoparticles Synthesized by Starch-Assisted Sol-Gel Auto-combustion Method

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
YADAV, Raghvendra Singh, Jaromír HAVLICA, Ivo KUŘITKA, Zuzana KOŽÁKOVÁ, Martin PALOU, Eva BARTONÍČKOVÁ, Martin BOHÁČ, Františka FRAJKOROVÁ, Jiří MÁSILKO, Miroslava HAJDÚCHOVÁ, Vojtěch ENEV a Jaromír WASSERBAUER. Magnetic Properties of ZnFe2O4 Nanoparticles Synthesized by Starch-Assisted Sol-Gel Auto-combustion Method. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism [online]. 2015, vol. 28, iss. 4, s. 1417-1423. [cit. 2021-10-16]. ISSN 1557-1939. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s10948-014-2870-z.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články