Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Analytic programming powered by chaotic dynamics

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
ZELINKA, Ivan, Lenka SKANDEROVÁ, Petr ŠALOUN, Roman ŠENKEŘÍK, Tran Trong DAO a Duy Vo HOANG. Analytic programming powered by chaotic dynamics. In: Advances in Intelligent Systems and Computing [online]. Ostrava: Springer-Verlag, 2014, s. 123-129. [cit. 2021-01-21]. ISSN 2194-5357. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-07401-6_12.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články