Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Algebraic μ-synthesis: Control of the HIMAT aircraft

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
DLAPA, Marek. Algebraic μ-synthesis: Control of the HIMAT aircraft. In: 2009 European Control Conference, ECC 2009 [online]. Budapest: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2009, s. 573-578. [cit. 2021-08-01]. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=7074464.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články