Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Docker as platform for assignments evaluation

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
ŠPAČEK, František, Radomír SOHLICH a Tomáš DULÍK. Docker as platform for assignments evaluation. In: Procedia Engineering [online]. Vienna: Elsevier, 2015, s. 1665-1671. [cit. 2020-08-13]. ISSN 1876-6102. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815005688.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported