Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Control of airflow speed in laboratory model of hot-air tunnel

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
MATUŠŮ, Radek a Roman PROKOP. Control of airflow speed in laboratory model of hot-air tunnel. In: Procedia Engineering [online]. Vienna: Elsevier, 2015, s. 345-349. [cit. 2024-05-30]. ISSN 1876-6102. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815004300.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported