Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Automatic contactless measurement of tyre circumference in industrial conditions

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
NAVRÁTIL, Milan a Jakub ZDRAŽIL. Automatic contactless measurement of tyre circumference in industrial conditions. In: Procedia Engineering [online]. Vienna: Elsevier, 2015, s. 408-417. [cit. 2021-03-01]. ISSN 1876-6102. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815004129.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported