Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Enhancement of a semi-batch chemical reactor efficiency through its dimensions optimization

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
MACKŮ, Lubomír a David NOVOSAD. Enhancement of a semi-batch chemical reactor efficiency through its dimensions optimization. In: Procedia Engineering [online]. Vienna: Elsevier, 2015, s. 360-369. [cit. 2024-06-21]. ISSN 1876-6102. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815004063.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported