Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Další postupný ústup od axilární disekce u časného karcinomu prsu

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
VRÁNA, David, Jiří GATĚK, Karel CWIERTKA a Vlastislav ŠRÁMEK. Další postupný ústup od axilární disekce u časného karcinomu prsu. Klinická Onkologie [online]. 2014, vol. 27, iss. 2, s. 143-145. [cit. 2021-09-28]. ISSN 0862-495X. Dostupné z: http://www.linkos.cz/klinicka-onkologie-journal/search-for-articles/skupina/a/zobrazit/ids/4432/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články