TBU Publications
Repository of TBU Publications

Další postupný ústup od axilární disekce u časného karcinomu prsu

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
VRÁNA, David, Jiří GATĚK, Karel CWIERTKA a Vlastislav ŠRÁMEK. Další postupný ústup od axilární disekce u časného karcinomu prsu. Klinická Onkologie [online]. 2014, vol. 27, iss. 2, s. 143-145. [cit. 2024-04-15]. ISSN 0862-495X. Dostupné z: http://www.linkos.cz/klinicka-onkologie-journal/search-for-articles/skupina/a/zobrazit/ids/4432/.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles