TBU Publications
Repository of TBU Publications

Samočinně se nastavující číslicové regulátory: algoritmy, implementace a aplikace

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Samočinně se nastavující číslicové regulátory: algoritmy, implementace a aplikace cs
dc.title Digital self-tuning controllers: Algorithms, implementation and applications en
dc.contributor.author Bobál, Vladimír
dc.contributor.author Böhm, Josef
dc.contributor.author Fessl, Jaromír
dc.contributor.author Macháček, Jiří
dc.identifier.isbn 1-85233-980-2
dc.date.issued 2005
dc.type book
dc.language.iso en
dc.publisher Springer-Verlag London Ltd.
dc.subject Self-tuning control en
dc.subject ARX model en
dc.subject Recursive least squares en
dc.subject PID control en
dc.subject Polynomial approach en
dc.subject LQ control en
dc.subject Real-time control en
dc.subject MATLAB-SIMULINK. en
dc.description.abstract Monografie je zaměřena na jednu oblast adaptivního řídicích systémů - číslicové samočinně se nastavující regulátory. Tyto regulátory jsou založeny na kombinaci průběžné identifikace a následném návrhu syntézy řízení. Jsou zde uvedeny číslicové PID regulátory, řídicí algoritmy založené na algebraickém přístupu (dead-beat, přiřazení pólů a minimalizaci kvadratického kritéria) a LQ optimalizaci pro libovolný diskrétní lineární model. V monografii jsou uvedeny dva MATLAB - toolboxy pro návrh, simulační ověření a implementaci v reálném čase číslicových regulátorů. Závěr knihy je věnován praktickým a aplikačním problémům. cs
dc.description.abstract The book contributes to one area of adaptive control - digital self-tuning controllers. It describes the application of indirect method combining the on line identification with some controller design technique. The PID controller design, the algorithms based on algebraic approach (dead-beat, pole-placement method and minimization of the quadratic criterion) and LQ optimization for arbitrary linear discrete model is used. In this book are presented two MATLAB-Toolboxes for design, simulation verification and especially real-time implementation of digital self-tuning controllers. The conclusion of the book is devoted practical and application problems. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004475
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/05:63504005!RIV06-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 14053414
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:26Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:26Z
dc.description.sponsorship P(GA102/02/0204), Z(AV0Z10750506), Z(MSM0021627505), Z(MSM7088352101)
dc.format.extent 318
utb.identifier.utb-sysno 32174
utb.identifier.nkp 002311108
utb.contributor.internalauthor Bobál, Vladimír
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record