TBU Publications
Repository of TBU Publications

Řízení ekonomického procesu podniku pomocí informačních systémů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Řízení ekonomického procesu podniku pomocí informačních systémů cs
dc.title Using of information systems in enterprise economic process management en
dc.contributor.author Šteker, Karel
dc.identifier.isbn 978-80-89401-55-0
dc.date.issued 2011
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher GEORG
dc.subject process en
dc.subject economic management en
dc.subject information system en
dc.subject financial accounting en
dc.subject managerial accounting en
dc.subject controlling en
dc.subject research en
dc.subject model en
dc.description.abstract Tato kniha je zaměřena na problematiku řízení ekonomiky podniku jako jednoho z klíčových podpůrných procesů v ERP systémech. Definuje a vymezuje základní pojmy, což v této oblasti není vždy chápáno stejně, ať už se jedná o manažery, ekonomické specialisty nebo odborníky v oblasti IT. Kniha dále definuje a vymezuje jednotlivé dílčí procesy, stejně jako vztahy mezi nimi. Řízení ekonomiky je dále konfrontováno s příležitostmi a možnostmi, které nabízí funkcionality ERP systémů, tj. softwarové aplikace, bez kterých by bylo obtížné si představit integrované řízení podniku jako celku zahrnující mimo ekonomiky také výrobu, logistiku a personalistiku. Součástí knihy jsou praktická řešení v této oblasti, které vychází ze zkušeností uživatelů i dodavatelů informačních systémů. cs
dc.description.abstract This publication is focused on problems of company economic management as one of the key support processes in ERP systems. It defines and delimits the basic terminology which is not always understood in the same way by various subjects, whether it is by managers, economic specialists or IT professionals. The publication goes on to define and delimit the individual sub-processes as well as the relationships between them. The management of economic issues is confronted then with the opportunities and possibilities offered by the ERP systems functionality, i.e. the software applications which it would be difficult to imagine the integrated management of an enterprise as a whole without them, including its coverage of economic, production, logistics and human resources issues. Next part of this publication includes practical solutions in this area, partly from the view of users’ information systems, but also of their suppliers. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004402
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/11:43865662!RIV12-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43865678
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:06Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:06Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 116
utb.identifier.utb-sysno 73104
utb.identifier.nkp 005329653
utb.contributor.internalauthor Šteker, Karel
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record