TBU Publications
Repository of TBU Publications

Znalostní ekonomika versus české firmy

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v konferenčním sborníku:
HRABINOVÁ, Regina. Znalostní ekonomika versus české firmy. In: Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy [online]. Bratislava: Vyďavatelstvo Ekonóm, 2011, s. 167-172. [cit. 2024-05-29]. Dostupné z: http://fpm.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/Zborniky-APPS/2011.pdf.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles