TBU Publications
Repository of TBU Publications

Konkurenceschopnost vs. znalostní ekonomika

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Konkurenceschopnost vs. znalostní ekonomika cs
dc.title Competitiveness vs. knowledge economy en
dc.contributor.author Hrabinová, Regina
dc.relation.ispartof Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy
dc.identifier.isbn 978-80-225-3200-6
dc.date.issued 2011
dc.citation.spage 162
dc.citation.epage 166
dc.event.title International Conference on Business and Competitiveness of Companies
dc.event.location Bratislava
utb.event.state-en Slovakia
utb.event.state-cs Slovensko
dc.event.sdate 2011-05-19
dc.event.edate 2011-05-19
dc.type conferenceObject
dc.language.iso cs
dc.publisher Vyďavatelstvo Ekonóm
dc.relation.uri http://fpm.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/Zborniky-APPS/2011.pdf
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject inovace cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject globalizace cs
dc.subject znalostní ekonomika cs
dc.subject Competitiveness en
dc.subject inovation en
dc.subject education en
dc.subject globalization en
dc.subject knowledge economy en
dc.description.abstract Současné podnikání je zaměřeno na znalostní ekonomiku. Tato nová ekonomika vychází z ekonomiky tradiční, která je významně ovlivněna informační a komunikační technologií. Hlavním rozhodujícím kapitálem jsou informace a znalosti. Tato znalostní ekonomika ovšem způsobuje značnou diferenciaci, která se projevuje zejména v příjmové nerovnosti. Konkurenceschopnost jako taková se dá hodnotit z několika hledisek - HDP, životní úroveň apod. Minesterstvo průmyslu a obchodu hodnotí konkurenceschopnost z několika hledisek, které se zaměřují komplexně na celou ekonomiku a společnost. cs
dc.description.abstract Thesis deals with knowledge economy and its influence on competitiveness. Nowadays the knowledge economy might be perceived as a traditional economy influenced by informative and communication technologies. Therefore, main principal are becoming information and knowledge. Who possess this principal can us it in own benefit and obtain a temporary competitive advantage. Negative sides of knowledge economy is differentiation - mostly in area of income inequality. Competitiveness itself may be viewed from many factors - most frequently as a gross domestic product, unemployment rate, standard of living. In accordance with analysis of competitiveness in the Czech Republic published by Ministry of Trade and Industry is the development of czech economy being slowed down by ineffective government bureaus, slow law courts and insufficient infrastructure. In contrast, as a strong side we can mention high-quality science and research - without links to private sector, which is crucial for inovation development - and, furthermore, stable economical environment or ability to attract foreign investments. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004318
utb.identifier.wok 000350463600028
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2015-05-22T08:01:58Z
dc.date.available 2015-05-22T08:01:58Z
utb.contributor.internalauthor Hrabinová, Regina
utb.fulltext.affiliation Regina Hrabinová Ing. Regina Hrabinová Univerzita Tomáše Bati Fakulta managementu a ekonomiky Česká republika e-mail: regina.hrabinova@seznam.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references [1] Svatoš, Miroslav. Globální trendy a znalostní ekonomika. [Online] 2005. [Dátum: 28. únor 201.] www.agris.cz/etc/filereader.php?iId=5670&PHPSESSID.... [2] Vlček, Pavel. Analýza konkurenceschopnosti České republiky. www.mpo.cz. [Online] 30. březen 2010. [Dátum: 25. březen 2011.] http://www.mpo.cz/dokument72288.html. [3] Analýza konkurenceschopnosti ČR. www.businessinfo.cz. [Online] [Dátum: 20. březen 2011.] http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/analyzy-statistiky/analyza-konkurenceschopnosti-cr/1000431/59486/. [4] Analýza konkurenceschopnosti ČR připravená MPO. www.finance.cz. [Online] 27. leden 2011. [Dátum: 25. březen 2011.] http://www.finance.cz/zpravy/finance/296202-analyza-konkurenceschopnosti-cr-pripravena-mpo/.
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record