TBU Publications
Repository of TBU Publications

Využití metod jazykovědy při výzkumu rodinného podnikání v České republice

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v konferenčním sborníku:
HNÁTEK, Milan a Milena HNÁTKOVÁ. Využití metod jazykovědy při výzkumu rodinného podnikání v České republice. In: Hradecké ekonomické dny 2013 Ekonomický rozvoj a management regionů, Díl 1 [online]. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013, s. 213-224. [cit. 2024-05-29]. Dostupné z: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1050/proceedings_2013_1.pdf#page=214.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles